• Bergslagtramp-1.png
  • Eduardo-fiskar-gadda.png
  • Spaning-efter-oring_2.png

Uppdateras ej längre

Denna sida visar vad som hände 2008 till 2015. Den uppdateras inte längre. 

Om Leader Bergslagen

Leader Bergslagen jobbar för landsbygdens utveckling i Fagersta (ej tätorten), Norbergs, Surahammars (ej tätorten), Skinnskattebergs, Smedjebackens, Ludvika (ej tätorten), Ljusnarsbergs, Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner samt Järle i Örebro kommun.

Leader-metoden bygger på ett underifrånperspektiv, vilket betyder att det är vi som lever och verkar i våra bygder som bäst vet vad som behöver göras, och att det är vi själva som ska ta initiativet. De projekt som lyckas bäst har en stark förankring på hemmaplan.

Leader-metoden bygger också på trepartnerskap, det vill säga ett utvecklande och öppet samarbete mellan föreningslivet engagemang, företagandets ekonomiska tänk och offentlig sektors samhällsansvar. Med samordning mellan parterna blir utvecklingen mer genomtänkt och håller längre.

Alla projekt som beviljas stöd av Leader Bergslagen startar någon form av utvecklingsprocess. Många gånger leder projekten till nya företagsidéer eller nya möjligheter till försörjning. För att leda i den riktningen är det viktigt att projekten är inriktade på HUR man vill arbeta, och inte enbart VAD man vill göra.

Ideell förening (Föreningens stadgar)

Leader Bergslagen är en ideell förening. Du, ditt företag, er förening eller annan organisation kan alltså bli medlem i föreningen och på så sätt vara med och påverka vår landsbygdsutveckling. Sedan är det styrelsen, LAG, som beslutar om medlemsskap. Antas ni som medlemmar skickas en faktura på medlemsavgiften. Årsavgiften är 20 kronor för ungdomar tom 25 år, 100 kronor för privatperson samt 200 kronor för juridisk person (företag, förening, annan organisation).

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor

Läs mer om Leader här

Perioden 2007-2015

I det lilla perspektivet har programperioden 2007-2013 handlat om finansiering av lokala utvecklingsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet, där resultatet mäts i nya arbetstillfällen och företag. I ett större perspektiv har programperioden här i Bergslagen inneburit väsentligt mer långtgående resultat och effekter.

Diskussionerna i LAG har varit många och långa. Ett starkt och tydligt uttalat fokus på Samverkan – Nytänkande – Varaktig utvecklingsprocess har gallrat hårt bland projekten och säkerligen finns det projekt som skulle varit värda att stödja, men som inte fick chansen. Generellt finns ändå både acceptans och förståelse för det hårda urval som gjorts, och en blick i backspegeln ger en stolthet över vad som skapats. Visionen, Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i, har slagit rot, och det gemensamma, lokala arbetet mot den visionen fortsätter långt efter projektens slut.

Totalt har 400 projekt och delprojekt beviljats stöd. Dessa har bidragit till en ny anda, en ny kraft i Bergslagen.  Små, lokala organisationer och grupperingar har gjort verkstad av sina idéer. Många har sedan skapat så mycket mer än de vågade drömma om. Ur det arbetet har också nya företagsidéer och arbetstillfällen framkommit, liksom nya mötesplatser och mängder av besöksmål och evenemang. Genom Leader-nätverkandet har också människor fått nya vänner och hittat nya utmaningar.

Vi gläds åt att över 300 ungdomar fått en bra start på vuxenlivet och att 70 procent av våra projektledare är kvinnor. Vi gläds åt de 130 000 ideella timmar (värt 23 miljoner kronor) som utförts i projekten. Självklart gläds vi också åt de två Ull-baggarna till Projekt Järnkraft (för Årets Leader-projekt i Sverige år 2012) och Bröd i Bergslagen (för Årets integrationssatsning i Sverige år 2013).

Vi hade en önskan att skapa varaktiga avtryck i Bergslagen, och det har vi gjort. Utvecklingsprocesser har startat över hela vårt område, och i 66 procent av de genomförda projekten fortsätter processerna långt efter projektets slut.

Leader-arbete handlar om lokal utveckling genom handfast lokalt engagemang. Leader-metoden är unik, har ett tydligt syfte och fyller ett stort behov. Genom att ständigt synliggöra allt gott som genomförts har vi stärkt människors delaktighet och stolthet över Bergslagen. Och med stoltheten kommer tron på den egna förmågan.

Inom LAG-gruppen har vi också gjort en fantastisk resa, med ett omfattande kollektivt och individuellt lärande. Vi ser på Bergslagen med nya ögon, och har utvecklat kontakter och nätverk över hela vårt område. LAG:s arbete och resa speglas i den bifogade rapporten LAG-arbetet i Leader Bergslagen, kvalitativ utvärdering, producerad av APeL FoU AB under 2014.

Arbetet med att göra Bergslagen till en ännu bättre plats att besöka, bo och verka i har bara börjat.

”Leader har skapat hopp, drömmar och insikter och gett människor kraft och tilltro.”

Annika Hedberg Roth, ungdomssamordnare och projektledare

I april 2015 fick Leader Bergslagen besked från Jordbruksverket att vi inte får ta del av Leader-pengarna för kommande period.
Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer om hur föreningen arbetat vidare. 

EU logo  sjv logo