• Bergslagtramp-1b.png
 • collage_cykel.png
 • DSC_2630.png
 • DSC_2616.png
 • Eduardo-fiskar-gadda.png
 • DSC_2590.png
 • unga_fiskare_garhyttean.png
 • DSC_2701.png
 • DSC_2585.png
 • Bergslagtramp-1.png
 • juli-014.png
 • Spaning-efter-oring_2.png

Uppdateras ej längre

Denna sida visar vad som hände 2008 till 2014. Den uppdateras inte längre. 

LAG:s prioriteringar

Den nya LAG-gruppen har haft en gedigen genomgång av strategi, leader-kunskap och budget, och diskussionerna har redan varit många och långa! Vissa förändringar har gjorts i prioriteringarna. Fortfarande gäller samma ledord som tidigare - Samverkan - Utvecklingsprocess - Varaktighet. Sedan kommer vi också att titta på den egna finansieringen/insatsen, samt hur projekten bidrar till de mål som Leader-området ska uppfylla fram till 2013.

LAG har också infört en form av trappstegsmodell inom de fem centrala begreppen, som ska fungera som vägledning när LAG fattar beslut.

Ett Nivå 1-projekt skulle kunna se ut så här: Projektgruppen består av enbart ideella föreningar inom en bygd. Projektet är väldigt inriktad på VAD man ska utveckla, till exempel bygga upp ett bygdecentrum, snarare än HUR man ska utveckla sitt arbetssätt. Efter projektets slut går bygdecentrat in i byalagets egen verksamhet och sköts av byalaget utan större inblandning av övriga partners. Pengar finns att söka från flera håll, men projektet söker alla pengarna från Leader och utför endast en del arbeten i egen regi. Projektet bidrar inte till nya företag, fler försörjningsmöjligheter eller ökad inflyttning. Däremot blir det naturligtvis trevligare och bättre för befolkningen i bygden.

Ett Nivå 4-projekt, å andra sidan, skulle kunna se ut så här: Projektgruppen består av flera olika organisationer från flera delar av Leader-området och från flera olika sektorer. Projektet kanske bygger vidare på vad som skapats inom andra projekt, och är väldigt inriktat på att utmana rådande tillvägagångssätt inom Leader-området. Resultatet av projektet innebär dels förändrade metoder inom de olika organisationerna, men också att det skapas koncept, produkter eller tjänster som är färdiga att marknadsföra eller nyttja för ekonomisk tillväxt. Någon möjlig finansiering finns inte att få inom andra stöd, och en stor del av finansiering bygger på riskkapital eller egen finansiering från partnerskapet. Projektet skapar flera nya företag, flera människor skapar sin egen försörjning efter projektet, och/eller en konkret ökad inflyttning till området.

Nivå 1-projekten kommer inte att eftersträvas i någon större utsträckning, och man bör var inställd på att stödnivån kan bli mindre än 50 procent av projektets kostnader.

Kansliet hjälper naturligtvis till med ansökningar, tips och råd. Tveka inte att kontakta oss om ni har funderingar runt detta.
 

EU logo sjv logo