• Bergslagtramp-1b.png
 • DSC_2630.png
 • unga_fiskare_garhyttean.png
 • juli-014.png
 • DSC_2616.png
 • DSC_2585.png
 • DSC_2701.png
 • Eduardo-fiskar-gadda.png
 • Spaning-efter-oring_2.png
 • Bergslagtramp-1.png
 • DSC_2590.png
 • collage_cykel.png

Uppdateras ej längre

Denna sida visar vad som hände 2008 till 2014. Den uppdateras inte längre. 

Nya projekt!

Dessa projekt har beviljats vid LAG-mötena den 28 februari och 27 mars:

Flogbergs Sellskapet Smedjebacken beviljades 65.000 kronor. Pengarna tas ur Leader 3.
I projektet ska man tillsammans med andra föreningar och framför allt entreprenörer öka besöksnäringen genom att utveckla ett större dagbrott än det man har idag, och i och med det även kunna erbjuda ett större utbud av aktiviteter. 

 

Grangärdebygdens Intresseförening beviljades 800.000 kronor. Pengarna tas ur Leader 3.
Projektet ska skapa ökad samverkan mellan näringsliv, ideell verksamhet och privatpersoner genom en rad parallella delprojekt. Åtgärderna syftar till att öka turismen kopplad till gröna verksamheter och även stärka det lokala näringslivet. Den röda tråden är grön omställning, därför genomsyras alla aktiviteter av miljöfokus.

EU logo sjv logo